Assessment center

Assessment center

Centrum rozwoju albo inaczej Development Center jest wieloaspektowym procesem mającym na celu ocenę stopnia umiejętności osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. opiera się to na wyznaczeniu dynamicznych zadań do wykonania i jednoczesnej obserwacji ich zachowań i uczuć przez specjalnie wyszkolonych w tym celu asesorów, czyli osoby oceniające. Od Assessment Center jest inny pod tym względem, że Assessment Center koncentruje się głównie na jednostkach kandydujących na dane stanowisko, tymczasem Development Center jest wykorzystywany u pracowników. natomiast zasada ich działania jest do siebie zbliżona.

Firmy

keyword