Development center

Development center

Development center stosowane jest do oceny kompetencji i do dopasowania zawodowego osób. Dzięki temu możemy opracować pracownikom najlepsze drogi rozwoju. Uczestnicy takiej sesji obserwowani są oraz oceniani przez doświadczonych asesorów, którzy sprawdzają ich wiadomości, umiejętności, sposób działania, charakter, preferowane zasady, zainteresowania oraz inne tym podobne cechy. Na koniec opisuje się natomiast, w jakich działaniach oraz zachowaniach dane kompetencje najczęściej się przejawiają. Dzięki temu znacznie lepiej można do danej osoby dopasować jak najwłaściwsze stanowisko pracy. Dlatego też nie dziwi zwiększające się zainteresowanie takimi właśnie metodami, jak development center.

Firmy

keyword